O nás

Posláním společnosti Logport je rozvíjet klíčovou městskou infrastrukturu.

Logport připravuje ve vybraných lokalitách komerční zóny, ve kterých kombinuje skladové a výrobní plochy s kancelářskými a obchodními prostory pro velkoobchod a služby. Naším záměrem je, aby tyto prostory splňovaly jejich účel a zároveň byly citlivě zasazeny do městské infrastruktury. Naše vášeň pro development a nastavené hodnoty nás vedou k tomu, abychom všechna připravovaná území přetvořili na atraktivní místo pro práci a život kolem nich.

Budovy stavíme dle nejpřísnějších ekologických měřítek s důrazem na udržitelnost životního prostředí. Již základní technické standardy konceptu Logport zahrnují práci s dešťovou vodou, solární panely na střechách, zelené fasády pro ochlazování prostředí, nabíjecí stanice pro podporu elektromobility a mnoho dalších. Ale nejde jen o technickou vyspělost samotných budov. Každou lokalitu pečlivě vybíráme tak, abychom přetvářeli staré a již nevyužité území na moderní městské čtvrti napojené na místní síť cyklostezek a hromadnou dopravu. Logport nastavuje standardy fungujícího a moderního města.

NAŠE PLATFORMA

Síla Logportu se opírá o interní tým profesionálů, kteří přetváří městské části v moderní, víceúčelové komerční zóny s důrazem na udržitelný rozvoj.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

01  |Výběr lokality

Na začátku každého projektu je správný výběr lokality. Naše zkušenosti, široký přehled a znalost lokalit je základní stavební kámen pro úspěch všech projektů. Naše spolupráce začíná zde.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

02  |Studie

Analýza potřeb našich klientů nám umožňuje lehce identifikovat to nejlepší místo a využít jeho potenciál tak, aby nejlépe splňovalo jejich požadavky. Je to právě studie území, která nám umožňuje aplikovat náš ověřený koncept splňující ta nejpřísnější kritéria všech klientů.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

03  |Projektová činnost

Vytváříme projekty, které fungují. Od vysoké úrovně architektury, až po dokonalé propracování nejmenšího detailu. Toto je naše největší přidaná hodnota pro nájemce našich parků i pro místní komunity a lidi žijící v okolí.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

04  |Povolování

Výstavbě ve městech často předchází zdlouhavý a náročný proces povolování. Zkušenosti a interní tým profesionálů pro povolování usnadní tento proces zvládnout, a proto jsme schopni dodat náš produkt pro klienta včas.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

05  |Financování

Díky silným financujícím partnerům jsme schopni zajistit hladký průběh projektu v každé jeho fázi. Od poklepání základního kamene, až po přestříhávání pásky.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

06  |Stavba

Zhmotnění naší práce je ta nejkrásnější fáze celého projektu. Interní tým stavařů zajišťuje, aby byl každý projekt postaven v nejvyšší kvalitě a včas. Takový, na jaký jsme všichni pyšní.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

07  |Správa budov

Po dokončení a předání budovy klientům naše práce nekončí. Logport u každého projektu zůstává v roli správce a nese plnou odpovědnost za jeho hladký provoz, údržbu a monitorování v co nejefektivnějším režimu.

NÁŠ TEAM

Kdo stojí za projektem Logport?


David Vais

Chief Executive Officer

david.vais@logport.cz #davidvais

David založil Logport v roce 2018 s myšlenkou oživit staré a již nevyužívané plochy ve městech, tzv. „brownfieldy“, prostřednictvím výstavby moderních komerčních zón podporujících klíčovou městskou infrastrukturu. David se podílí zejména na strategii, ale i každodenním provozu společnosti. Taktéž je aktivní v pronájmu nabízených prostor a komunikaci s investory.

Jeho cílem je vybudovat síť multifunkčních komerčních zón napříč Evropou, ve kterých bude kombinovat různé typy využití zaměřené na městskou logistiku. To vše dle nejmodernějších technologií staveb s přihlédnutím k využití alternativních zdrojů energií.

Jirka Kašek

Jiří Kašek

Chief Financial Officer

#jirikasek

Jiří, coby jednatel a finanční ředitel společnosti Logport, dohlíží na ekonomickou stránku připravovaných a realizovaných projektů. Jeho primárním záměrem je vytvořit dostatečně diverzifikovanou a stabilní strukturu financování pro realizaci všech projektů. Svá rozhodnutí opírá o bohaté zkušenosti z předchozích pozic v ČR i zahraničí, kde se mimo jiné zabýval financováním nemovitostních projektů, přípravou finančních dluhových transakcí na kapitálových trzích, řízením risk managementu, vztahy s investory i ratingovým byznysem.

Jiří se světě finančnictví pohybuje od roku 1994, kdy začínal jako analytik cenných papírů v Creditanstalt. Cenné zkušenosti získal jako analytik a později portfolio manažer v Citigroup a také jako analytik renomované ratingové agentury Moody´s. Později pracoval na finančních pozicích ve firmách Home Credit International a v developerské společnosti ECM Real Estate Development, díky které se dostal do úzkého kontaktu s realitním trhem. V letech 2010 – 2012 se stal ředitelem Raiffeisen Leasing Real Estate a od roku 2013 pracuje v EBM Group jako finanční ředitel.

Jiří Kašek je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).

Adam Kudrlička

Development Manager

adam.kudrlicka@logport.cz #adamkudrlicka

Adam je v Logportu od jeho založení a má na starosti počáteční fázi developerského procesu, který zahrnuje prvotní analýzu projektů, její technickou a právní due diligence, řešení majetkoprávních vztahů, kupních smluv, technickou přípravu projektu a jeho projednání s úřady, sousedy a správci sítí. Po udělení stavebního povolení projekt postupně předává stavbě k realizaci, nicméně v projektu je dále aktivní až do jeho kolaudace.

Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil v roce 2018 do mezinárodní poradenské společnosti JLL, kde se věnoval vyhledávání a vyhodnocování pozemků vhodných pro komerční výstavbu.

Adamův přesah do právní problematiky ve spojení se zkušenostmi ve stavebnictví z něj dělá klíčového člověka pro každý realizovaný projekt Logportu.

Hana Lhotská

Purchasing Director

hana.lhotska@logport.cz #hanalhotska

V Logportu Hana působí od roku 2021 a zodpovídá za veškerá výběrová řízení a nákupy pro mateřskou společnost i pro jednotlivé developerské projekty. Řídí všechny provozní a stavební náklady, ekonomické kalkulace a controlling projektů a akvizic.

Hana se již 15 let specializuje na stavební trh a v oblasti nákupu je naprostou jedničkou. Díky svému dlouhodobému působení na nejvyšších manažerských postech má v této oblasti dokonalý přehled o aktuálních trendech středoevropského stavebnictví.

Před nástupem do Logportu Hana pracovala 13 let v CTP, kde se postupně vypracovala na Head of Procurement a stala se členkou představenstva společnosti. Zodpovídala za náklady na výstavbu cca 800.000 m2 nových průmyslových a kancelářských projektů v rámci CEE ročně, což představovalo každoroční objem cca 320 milionu EUR. Za celé své působení v CTP byla zodpovědná za náklady a úspory výstavby 40 průmyslových zón napříč celou střední Evropou. V CTP vytvořila operativní nástroje a zavedla procesy a IT systémy důležité pro správná fungování komplexního nákupu a ekonomických kalkulací. Řídila expanzi firmy na trhy v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Josef Lhotský

Construction Director

josef.lhotsky@logport.cz #joseflhotsky

Josef působí v Logportu jako stavební ředitel od roku 2021, který zodpovídá za přípravu a koordinaci povolování a projektování jednotlivých staveb, celkovou realizaci projektů, kontrolu dodržování termínů, rozpočtů a dokončování. Taktéž řeší veškeré úpravy dle požadavků nájemců.

Od roku 2003 až do roku 2015 pracoval ve společnosti CTP. Začínal jako projektový manažer výstavby průmyslových hal, kde postupem času dosáhl pozice hlavního manažera výstavby a řízení projektů skupiny CTP v rámci jižní Moravy a východních Čech. Josef měl v rámci CTP na starosti kompletní řízení výstavby komplexních průmyslových zón v Brně, kde na zhruba 350 000 m2 sídlí přední české a zahraniční firmy jako například Kompan, DHL, Honeywell, Moduslink, ABB a další. Zajišťoval technický dozor investora při výstavbě kancelářského komplexu Brno Vlněna a zodpovídal za řízení interiérových vestaveb a veškerých úprav pro nájemce.

V letech 2015 – 2017 pracoval pro realitní společnost CPI Group jako ředitel projektu obnovy a revitalizace projektu Zbrojovka Brno.

Adresa
Logport Development s.r.o.
Building FIVE
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5 – Smíchov

Kontakt
info@logport.cz
+420 734 888 671

Kontaktní formulář