Poznej Logport

Naším cílem není být jen developer a stavitel komerčních zón. Chceme se stát především dobrým sousedem a partnerem pro obce, jejich obyvatele a uživatele našich parků.

S každým projektem chceme zlepšit lokální městskou infrastrukturu a tím kvalitu života všech v jeho okolí.

KLÍČOVÁ MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

Občanská vybavenost

Rozmanitost a multifunkčnost našich komerčních zón a zároveň různorodost jejich uživatelů přináší do dané lokality nové služby a zvyšuje tak lokální občanskou vybavenost.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

Životní prostředí

Architektonické a technické řešení našich budov je navrženo dle nejpřísnějších kritérií pro udržitelný rozvoj. Patří mezi ně práce s dešťovou vodou, využívání solárních panelů na střechách budov, živé zelené fasády, LED osvětlení, výsadba a úprava vnějších zelených ploch pro veřejnost či podpora elektromobility.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

Pracovní příležitosti

Společně s našimi partnery a zároveň uživateli vytváříme nová kvalitní pracovní místa v různých odvětvích.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

Infrastruktura

Komerční zóny citlivě zasazujeme do daného prostředí a necháváme je volně přístupné veřejnosti. Kromě nezbytného napojení na dopravní infrastrukturu se snažíme o napojení na síť městské hromadné dopravy a cyklostezek. V každém parku se snažíme využít vnější plochy i pro volnočasové aktivity, které jsou přístupné veřejnosti.

get_sub_field('obrazek', $post->ID)['alt']

Ekonomika

Naše přítomnost v každém městě či obci přináší příznivý ekonomický efekt nejen pro občany, ale i místní samosprávu. V každé lokalitě se v rámci dohody se samosprávou zavazujeme k investicím, které mají za cíl zkvalitnění života občanů. Zlepšení infrastruktury nebo občanské vybavenosti má pozitivní dopad na hodnotu všech nemovitostí v okolí.

breeam

Všechny naše budovy budou certifikované dvěma nejvyššími stupni certifikace BREEAM Excellent a Outstanding.
BREEAM je standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost, který se stal praktickým měřítkem k popisu vlivu budovy na životní prostředí. Hodnocení odráží splnění stanovených výkonnostních měřítek, mezi která patří specifikace budovy, její design, konstrukce i užívání. Reprezentují širokou škálu kategorií od energie až po ekologii. Zahrnují aspekty týkající se užívání energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, ekologie a řídících procesů.

LOGPORT EKOSYSTÉM

V Logportu jsme vytvořili Ekosystém, díky kterému jsou naše budovy šetrné k životnímu prostředí a k životu v okolí našich parků. Budovy projektujeme tak, aby využívaly co nejvíce obnovitelných zdrojů energie. V každém parku využíváme dešťovou vodu a sluneční záření. Jelikož se nám jedná o komfort všech obyvatel i nájemců, citlivě zasazujeme naše parky do lokální infrastruktury a podporujeme místní komunity. Samozřejmostí je napojení na místní síť cyklostezek a veřejnou dopravu. Vnější zelené plochy jsou v parkové úpravě a využitelné pro volnočasové aktivity.

vizualizace
1
2
3
4
5
6
7
8
 • Solární panely na střechách

  využití velkých ploch na střechách našich budov solárními panely má příznivý ekonomický dopad na provoz celého parku a našich nájemců

 • Práce s dešťovou vodou

  dešťovou vodu využíváme na splachování a taktéž na zalévání bohaté zeleně v rámci venkovních prostor našich parků

 • Zelené fasády

  zelené fasády přirozeně ochlazují okolí a zamezují tak vytváření tepelného ostrova

 • Napojení na lokální infrastrukturu

  napojením na lokální dopravní infrastrukturu (cyklostezky, MHD) zlepšujeme dostupnost pro všechny uživatele naších parků.

 • Stojany na kola

  zázemí pro cyklisty je základ pro podporu aktivního životního stylu a životního prostředí

 • Elektromobilita

  nabíjecí místa v našich parcích jsou nevyhnutelnou součástí pro podporu elektromobility

 • Využití venkovních prostor

  využití venkovní prostor pro relaxaci anebo aktivní využití volného času pro uživatele parku i lidi v okolí je nezbytnou součástí pro podporu občanské vybavenosti

 • Parková úprava vnějších ploch

  záleží nám nejen na prvním dojmu z našich parků