Hana Lhotská

Hana Lhotská

28. 11. 2022

V Logportu Hana působí od roku 2021 a zodpovídá za veškerá výběrová řízení a nákupy pro mateřskou společnost i pro jednotlivé developerské projekty. Řídí všechny provozní a stavební náklady, ekonomické kalkulace a controlling projektů a akvizic.

Hana se již 15 let specializuje na stavební trh a v oblasti nákupu je naprostou jedničkou. Díky svému dlouhodobému působení na nejvyšších manažerských postech má v této oblasti dokonalý přehled o aktuálních trendech středoevropského stavebnictví.

Před nástupem do Logportu Hana pracovala 13 let v CTP, kde se postupně vypracovala na Head of Procurement a stala se členkou představenstva společnosti. Zodpovídala za náklady na výstavbu cca 800.000 m2 nových průmyslových a kancelářských projektů v rámci CEE ročně, což představovalo každoroční objem cca 320 milionu EUR. Za celé své působení v CTP byla zodpovědná za náklady a úspory výstavby 40 průmyslových zón napříč celou střední Evropou. V CTP vytvořila operativní nástroje a zavedla procesy a IT systémy důležité pro správná fungování komplexního nákupu a ekonomických kalkulací. Řídila expanzi firmy na trhy v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.