Za hranicemi Logport Prague West, setkání v Jinočanech

Parkové úpravy v Logport Prague West

Za hranicemi Logport Prague West, setkání v Jinočanech

10. 9. 2023

Čas od času se setkáváme nejen se zástupci obcí, ale i s občany. Je to skvělá cesta k posilování dobrých vztahů, které chceme se svými sousedy dlouhodobě budovat. Potřebu vzájemné informovanosti považujeme za stěžejní.

Na 7. září jsme přijali pozvání od starostky Jinočan, paní Čančíkové, abychom občanům odpověděli na otázky provázející budování Logport Prague West. Ten se nachází jen kousek za hranicemi obce. Hlavní myšlenkou Logportu je budování městské infrastruktury, která je úzce spojena s potřebami a rozvojem obce.

Na setkání jsme odprezentovali budoucí podobu sadových úprav, které začnou v polovině října. Obyvatelé Jinočan si mohli prohlédnout vizualizace architektonického studia new visit, které představují budoucí reliéf protihlukového valu a jeho parkovou úpravu. Architekti navrhli výsadbu 270 stromů a 2 700 keřů, které vytvoří krásný nový park a výrazně promění okolí obce. Zelené plochy budou sloužit k relaxaci a odpočinku, a jak řekla paní starostka, propojí komunitní život mezi vzdálenějšími částmi obce.

V areálu Logport Prague West pak vysadíme další stovky stromů a tisíce keřů. Celkem tak okolí obce obohatíme o 180 tradičních krajinných stromů, 212 alejových stromů, 3 640 okrasných a užitkových keřů. Budovy našeho parku získají zelené fasády, které pokryje 674 popínavých rostlin a další stovky trvalek, které dotvoří příjemné prostředí celého areálu.

Naše sousedy jsme ujistili, že náš park, na rozdíl od jiných projektů, nebude uzavřený. Místní tak mohou využít i odpočinkové a relaxační plochy přímo v areálu. Myšlenku začlenění Logport Prague West do místní infrastruktury pak podtrhují zastávky MHD, včetně vybudovaného zázemí pro řidiče autobusů. Tyto zastávky umožní obyvatelům rychlejší cestu na metro a zkrátí dojezd z původních dvaceti minut na pět.

Rozšíření infrastruktury se dotýká i cyklistů. Pro ty jsme vybudovali novou část cyklostezky a propojili ji s hlavní páteřní trasou, která je pohodlně dovede z Jinočan až do centra Prahy. K cyklostezce padlo od obyvatel několik podnětů na její rozšíření. Zde jsme v naprosté shodě a již pracujeme na legislativních krocích, které povedou k řešení.

Součástí konceptu Logport ekosystém jsou také nabíjecí stanice pro elektro auta. Aktuálně jsou v areálu již dvě nabíjecí stanice v držení nájemců, ale připravujeme dalších deset stanic určených pro veřejnost. Věříme, že i zázemí pro podporu elektromobility poskytne obyvatelům Jinočan další komfort.

Naše setkání bylo oboustranně podnětné a příjemné a věříme, že jdeme správnou cestou.