Akvizice brownfieldu v Uhříněvsi

budova Logport v Uhříněvsi

Akvizice brownfieldu v Uhříněvsi

1. 11. 2020

Dokončili jsme akvizici brownfieldu v Praze – Uhříněvsi o rozloze 60 000 m2. Na tomto území, dříve využívaném jako výrobní plocha společnosti Drátovny Bohumín, chystáme zrecyklovat a následně vystavět moderní komerční zónu s plochami k pronájmu o velikosti 25 000 m2 ve třech budovách. Využijeme k tomu koncepty Logbox (menší obchodní jednotky) a Logspace (distribuční centrum či výroba).

Komerční zónu plánujeme certifikovat v nejvyšším možném stupni udržitelných budov BREEAM Outstanding. První etapu dokončíme v polovině roku 2022, celou zónu do poloviny roku 2023.