Logport Prague West

Logport Prague West

40 000 m2 k dispozici od Q4/2022

Lokalita: Jinočany, západní část pražského okruhu
Celková zastavěná plocha budov: 40.000 m2
Počet nemovitostí: 7 hal LogSpace + 4 haly LogBox (developer Logport)

3 nemovitosti tvořící retail park (developer PORTIN)

Začátek výstavby Říjen 2022
Konec výstavby Q1 2024

Logport Prague West je pionýrským projektem společnosti Logport Development. Průmyslový a komerční areál o rozloze 150 000 m2, který se nachází v Jinočanech, západně od Prahy, v blízkosti Pražského okruhu (D0, exit 21 Stodůlky). Park se zaměřuje na budování klíčové městské infrastruktury a rozšiřování občanské vybavenosti, přičemž dodržuje nejvyšší ekologické standardy s důrazem na využívání alternativních zdrojů energie. Prostory jsou určeny pro skladování a lehkou výrobu, administrativu a prodej (showroomy, velkoobchody a maloobchody) a budou sloužit firmám, které zde najdou kvalitní podporu pro své podnikání, i lidem z okolí. Logport zlepší kvalitu infrastruktury, ekonomiky a života v oblasti a vytvoří přibližně 400 nových pracovních míst. Dokončení poslední budovy v Logportu Prague West je plánováno na první čtvrtletí roku 2024.

Logport Prague West tvoří sedm hal LogSpace pro městskou logistiku, distribuci a lehkou výrobu a čtyři haly LogBox s prostory pro menší sklady a výrobní firmy, showroomy, velkoobchody a kanceláře. Součástí je také retail park, který vybuduje developerská skupina PORTIN. Ten obsáhne prodejnu potravin Lidl a obchody jako Pepco, Kik, SuperZoo a drogerii s prodejnout tabáku. Chybět nebude ani čerpací stanice.

Projekt byl navržen tak, aby vhodně doplňoval stávající zástavbu. Díky tomu, že 48 % plochy areálu bude tvořit zeleň a jednotlivé haly budou ze 30 % pokryty zelení, celá zóna dobře vizuálně naváže na rezidenční okolí, od kterého bude oddělena přírodním zatravněným valem se vzrostlými stromy.

Doprava do/z areálu je vedena mimo obec. V rámci dostupnosti vybudujeme tři cyklostezky a 4 nové autobusové zastávky, které propojí Prahu a Středočeský kraj

Logport Prague West stavíme v unikátním technickém standardu, který splňuje nejpřísnější kritéria a zaručuje tak minimalizaci vlivu na životní prostředí. Projekt cílí na získání mezinárodní environmentální certifikaci budov BREEAM na úrovni Excellent jak pro fázi výstavby (BREEAM New Construction), tak provozu (BREEAM In-Use).

Logport Ekosystém

  • Energie. Základním pilířem Logport Ekosystému je využití alternativních zdrojů energie. Solární panely, které budou umístění na střechách všech hal, pokryjí veškerou elektrickou energii potřebnou k běžnému provozu. Z části zelené fasády fungují jako přírodní izolant, zabrání tvorbě tepelných ostrovů a ochladí své okolí až o 3 ˚C.
  • Voda. Velká pozornost je věnována hospodaření s vodou. Na pozemku budou retenční nádrže na zachytávání dešťové vody, jež bude využívána ke splachování toalet, zalévání zeleně a případně jako technická voda pro nájemce. Průměrná spotřeba pitné vody se díky tomu sníží až o 33 %. Kapacita vody z vlastních studní na pozemku, která bude upravená ve vlastním vodojemu, plně nahradí spotřebu pitné vody z veřejného vodovodu.
  • Zeleň bude v Logport Prague West tvořit 48 % celého areálu. Developer zde vysází 277 nových stromů a vybuduje zelený val z odkopané části zeminy v rámci hrubých terénních úprav na vlastním pozemku, který oddělí areál od rodinných domů.
  • Alternativní doprava. Logport Prague West bude napojen na městskou hromadnou dopravu a síť cyklostezek. V parku bude 77 stojanů pro kola/elektrokola a 30 % parkovacích míst bude vybaveno rychlonabíjecími stojany pro elektromobily.
  • Prostory pro relaxaci a pohybové aktivity nájemců a místních obyvatel budou součástí podpory občanské vybavenosti.

Brožura
budova typ dostupná plocha jednotky od status
1 JIN 1 LOGSPACE 2 695 m2 500 m2 pronajatá
2 JIN 2 LOGSPACE 2 694 m2 500 m2 pronajatá
3 JIN 3 LOGSPACE 3 960 m2 500 m2 pronajatá
4 JIN 4 LOGSPACE 2 739 m2 500 m2 pronajatá
5 JIN 5 LOGSPACE 2 738 m2 500 m2 pronajatá
6 JIN 6 LOGSPACE 2 982 m2 500 m2 pronajatá
7 JIN 7 LOGSPACE 3 569 m2 500 m2 k dispozici
9 JIN 8 LOGBOX 2 933 m2 750 m2 k dispozici
10 JIN 9 LOGBOX 3 106 m2 750 m2 k dispozici
11 JIN 10 LOGBOX 3 106 m2 750 m2 k dispozici
12 JIN 11 LOGBOX 3 221 m2 750 m2 k dispozici
Kontaktujte nás
Logport Prague West