David Vais

David Vais

29. 6. 2021

David založil Logport v roce 2018 s myšlenkou oživit staré a již nevyužívané plochy ve městech, tzv. „brownfieldy“, prostřednictvím výstavby moderních komerčních zón podporujících klíčovou městskou infrastrukturu. David se podílí zejména na strategii, ale i každodenním provozu společnosti. Taktéž je aktivní v pronájmu nabízených prostor a komunikaci s investory.

Jeho cílem je vybudovat síť multifunkčních komerčních zón napříč Evropou, ve kterých bude kombinovat různé typy využití zaměřené na městskou logistiku. To vše dle nejmodernějších technologií staveb s přihlédnutím k využití alternativních zdrojů energií.