Veřejné představení projektu Logport Jinočany

Veřejné představení projektu Logport Jinočany

19. 5. 2021

Ve sportovní hale v Jinočanech proběhlo představení projektu Logport Jinočany.  Na 30. veřejném zasedání obecního zastupitelstva (VZOZ), které se konalo 18. května 2021, jsme zastupitelům obce, právním zástupcům i veřejnosti představili náš záměr výstavby komerční zóny u dálnice.

Další jednání se týkala konkrétní dohody. Vzhledem ke splnění všech požadavků obce, veřejnosti i SDH Jinočany zastupitelstvo na 33. VZOZ třístranný smluvní dokument projednalo a schválilo.